De belastingheffing over beleggingen in privé (Box 3) is sinds 1 januari 2017 gewijzigd:

  • het heffingsvrije vermogen bedraagt nu € 25.000;
  • het algemene forfaitaire rendement van 4% is gewijzigd in twee percentages, elk verbonden aan een rendementsklasse, rendementsklasse I ad. 1,63% en rendementsklasse II ad. 5,39%;
  • jaarlijks zal er een herijking plaatsvinden van de forfaitaire percentages van de twee rendementsklassen. De herijking vindt plaats op basis van een mix van de 5-jaars rendementsgemiddelden van de deposito-, vastgoed, aandelen- en obligatiemarkt.
  • het forfaitaire rendement over de eerste schijf, vermogen van € 25.000 – € 100.000, bedraagt voor 67% het percentage van rendementsklasse I en voor 33% het percentage van rendementsklasse II. Het gewogen forfaitaire rendement voor deze vermogensschijf komt daardoor uit op 2,87%;
  • het forfaitaire rendement over de tweede schijf, vermogen van € 100.000 – € 1.000.000, bedraagt voor 21% het percentage van de rendementsklasse I en voor 79% het percentage van rendementsklasse II. Het gewogen forfaitaire rendement voor deze vermogensschijf komt daardoor uit op 4,6%;
  • het forfaitaire rendement over de derde schijf, vermogen vanaf € 1.000.000, bedraagt voor 100% het percentage van rendementsklasse II, zijnde 5,39%;
  • het belastingtarief waartegen het forfaitaire rendement wordt belast blijft 30%. Door het vermogensafhankelijke forfaitaire rendement bedraagt de effectieve belastingdruk in de drie vermogensschijven respectievelijk  0,86%, 1,38% en 1,62%. De huidige effectieve belastingdruk bedraagt 1,2%.

Hoewel het vaste belastingtarief van 30% ongewijzigd blijft, is er nu sprake van een progressieve vermogensrendementsheffing.  De te betalen belasting neemt immers toe naarmate de omvang van het vermogen hoger wordt. Dit effect wordt veroorzaakt doordat voor de drie genoemde vermogenscategorieën een verschillende weging van het forfaitaire rendement van toepassing is. Des te hoger het vermogen, des te hoger het forfaitaire rendement.

Benieuwd naar de gevolgen en mogelijke alternatieven in uw situatie? Neem vrijblijvend contact op met ons via a.van.deel@hamelwerth.nl of bel  0625221608.

Auteur: mr. A. van Deel