De kernactiviteit van Hamelwerth is belastingadvies rond de vermogende particulier. Onze advisering is er daarbij op gericht de belastingdruk te verlagen door optimaal gebruik te maken van wettelijke regelingen. Verder is onze advisering er op gericht om fiscale risico’s te beperken, het “in control” zijn.

Naast onze algemene fiscale advisering heeft ons kantoor o.a. de volgende specialisaties:

  • het opzetten van familiefondsen en goededoelenstichtingen (ANBI);
  • het adviseren over en opzetten van vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI);
  • het structureren en anonimiseren van vermogen;
  • het structureren van (beleggings-)vastgoed;
  • voorsorteren op herstructureringen /verkooptransacties.

Aanvullende diensten

Hamelwerth werkt in haar advisering graag nauw samen met o.a. vermogensbeheerders, bankiers, accountants en notarissen. Zo kunnen wij in teamverband de oplossing voor u uitwerken.