De directeur groot aandeelhouder (DGA) heeft een bijzondere juridische status. Zo heeft de DGA zowel een aandeelhoudersbelang als een directeursbelang. Dat kan spanningen geven, bijvoorbeeld als het gaat om het al dan niet vaststellen van dividend. Vermogen uit de risicosfeer halen of juist kiezen voor een betere vermogenspositie van de onderneming?

Hamelwerth helpt DGA’s bij het maken van onderbouwde afwegingen op gebied van beloning, dividend, beleggingen, privacy en aansprakelijkheid. Thema’s die in 2023 spelen zijn onder andere:

  • Excessief lenen
  • Wetsvoorstel afschaffen open CV / open fonds
  • Potentieel vervallen VBI-status bij familie-VBI’s
  • Gewijzigde box 3 heffing