Naast de private banker en de private wealth manager hebben de rijken in Nederland sinds 2014 ook de beschikking over een private inspector. Deze belastinginspecteurs van de afdeling “Zeer vermogende personen” (ZVP) richten zich op particulieren met vermogens vanaf 25 miljoen euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om zeer vermogende families, internetmiljonairs, profvoetballers of bekende Nederlanders. Circa 3.400 huishoudens vallen in deze categorie en krijgen individuele aanspreekpunten bij de Belastingdienst.

Onlangs werd bekend gemaakt dat de Belastingdienst het huidige team van 9 medewerkers gefaseerd wil uitbreiden naar 65 medewerkers.

Albert van Deel van Hamelwerth: “Eén private inspector op circa 377 dossiers is natuurlijk te weinig. Dat zien we terug in de praktijk. Slechts in een paar dossiers hebben wij tot nu toe te maken gehad met deze afdeling. De uitbreiding van 9 naar 65 is dan ook noodzakelijk (wellicht zelfs nog te mager) om goed invulling te geven aan de beoogde individuele behandeling”.

Programmamanager Jan Bijmans van de Belastingdienst geeft aan dat bij de start van het programma ZVP al snel duidelijk werd dat je niet alleen vanuit de ingediende aangiften kunt werken. ‘Je moet een breder beeld opbouwen van de zeer vermogende personen.’ Bij deze families staan vooral onderwerpen als veiligheid (privacy), het in stand houden van het vermogen en de overdracht ervan naar de volgende generatie hoog op de agenda. Het is een groep die over het algemeen niet (alleen) door fiscale motieven wordt gedreven. Veel belangrijker vinden zij het om vooraf zekerheid te krijgen over de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld een grote schenking, de overdracht van aandelen in de familie of het oprichten van een stichting voor goede doelen. Bijmans: ‘Het is daarom belangrijk om schenk- en erfbelasting, en het toezicht op gerelateerde Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) volledig in de aanpak te integreren.’

Een ontwikkeling die wij toejuichen, aldus Rolf Smid van Hamelwerth. “De praktijk heeft behoefte aan meer inspecteurs die de context van ZVP-ers beter begrijpen en daarmee complexe fiscale vraagstukken sneller kunnen overzien. ZVP-ers hebben namelijk vaak te maken met thema’s zoals bedrijfsopvolging, schenkingen, natuurschoonwet, privacy, kunst, ANBI en VBI. Die thema’s worden veelal ook met elkaar gecombineerd waardoor het snel complex wordt. Door de geïntegreerde aanpak van de Belastingdienst kunnen wij makkelijker zekerheid vooraf krijgen waarmee we de risico’s voor onze cliënten beter kunnen beperken. Daar is grote behoefte aan. Onze advisering wordt daardoor efficiënter”.

Het initiatief voor de invoering van de afdeling ZVP kwam destijds op advies van de OESO. Deze adviseert de lidstaten om aparte behandelteams voor deze groep in te stellen. Na de invoering in 2014 pakt Nederland nu verder door met de uitbreiding van het team van 9 naar 65 “private inspectors”.