De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting zodat over het met de beleggingen behaalde resultaat geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit levert een directe besparing van maximaal 25% op. Voor de DGA met (overtollig) vermogen in de vennootschap of de particulier die een lagere belastingdruk opzoekt biedt de VBI dus een aantrekkelijke mogelijkheid om binnen de VBI belastingvrij te beleggen. In privé wordt de VBI belegger in Box 2 op forfaitaire wijze effectief belast met 1,375% heffing over het vermogen van de belegger in de VBI. De heffing in Box 3 is per 1 januari 2017 afhankelijk van de omvang van het vermogen en bedraagt maximaal 1,65% (Lees hier verder over Box 3 vanaf 2017). De VBI kan niet alleen een aantrekkelijke alternatief zijn voor beleggen in de BV, maar dus ook voor beleggen in privé (Box 3).

Afhankelijk van de uitgangspunten kan een VBI op termijn meer vermogen opleveren. De reden daarvan is dat er, vanwege de vrijstelling van vennootschapsbelasting, meer vermogen in de VBI beschikbaar blijft. Immers, wat niet aan vennootschapsbelasting is afgedragen kan weer verder renderen.

Om als VBI aangemerkt te mogen worden en blijven, moet er (continue) aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:

  • de VBI moet een NV of een fonds voor gemene rekening zijn;
  • in de VBI moet collectief worden belegd (minstens twee aandeelhouders);
  • er moet risico-gespreid worden belegd in beleggingen/liquiditeiten (beleggen in direct vastgoed is uitgesloten);

In de praktijk wordt een VBI veelal gerealiseerd door overtollige vermogen uit de huidige vennootschap af te splitsen naar een nieuw op te richten NV. Een andere mogelijkheid is om de huidige BV om te zetten in een NV. De laatste jaren wordt ook steeds vaker box 3 vermogen in een VBI ondergebracht.

Het mede-aandeelhouderschap kan onder meer worden bereikt door bijvoorbeeld de partner of een goeddoelstichting mee te laten participeren. Ook meerderjarige kinderen kunnen participeren waarmee de VBI kan dus ook ingezet kan worden voor vermogensoverdracht. Ook een zakenpartner kan als mede-aandeelhouder fungeren, waarbij zelfs met verschillend beleggingsbeleid rekening kan worden gehouden.

Om aan de beleggingsvoorwaarden (erkende beleggingen, risicospreiding) te voldoen wordt vaak een vermogensbeheerder ingeschakeld. Uiteraard kunt u de beleggingen ook zelf beheren.

Voor de  DGA en de vermogende particulier kan de VBI, afhankelijk van de uitgangspunten, een aantrekkelijk alternatief vormen. Of de VBI het juiste vehikel is hangt van verschillende zaken af. Onder andere het verwacht rendement en de omvang van het vermogen zijn daarbij van belang maar ook de aanwezigheid van te verrekenen fiscale verliezen.

Met de huidige lage rente is de “leenvariant” ook een te onderzoeken optie. In die variant wordt geld geleend van de B.V. en belegd in privé.

Contact
Dit bericht bevat informatie op hoofdlijnen. Neem voor meer informatie over belastingvrij beleggen contact op met mr. Albert van Deel via a.van.deel@hamelwerth.nl of bel op 0625221608.