Het kabinet heeft haar belastingplannen voor het komende jaar gepresenteerd. In dit artikel staan we stil bij de voorgestelde fiscale wijzigingen voor vermogende particulieren.

Aanpassing tarief inkomstenbelasting (Box 2)
Het tarief van box 2 zal, zoals eerder al aangekondigd, per 1 januari 2021 worden verhoogd van 26,25% naar 26,90%

Aanpassing tarief inkomstenbelasting (Box 3)
De laatste jaren is er veel ophef over de vermogensrendementsheffing van box 3. Het kabinet is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de de box 3 heffing meer aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement. Vooruitlopend hierop bevat het belastingplan 2021 een wijziging om kleine spaarders tegemoet te komen door het heffingsvrije vermogen te verhogen naar € 50.000 (thans € 30.846). Daarnaast worden de schijven aangepast waardoor de belastingdruk voor kleinere vermogens beperkt wordt. Tot slot gaat het tarief van 30% naar 31%.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting (thans 16,5% voor de eerste € 200.000 winst) gaat omlaag naar 15%. Daarnaast wordt de eerste schijf verlengd per 1 januari 2021 naar € 245.000 en verder verlengd per 1 januari 2022 naar € 395.000. Beleggen in box 2 kan daardoor gunstiger worden.

Aanpassing verrekening dividendbelasting in de vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2022 is er een wijziging aangekondigd waardoor de verrekening van dividendbelasting is beperkt tot ten hoogste de in dat jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Als gevolg daarvan niet verrekende dividendbelasting kan dan worden doorgeschoven naar een later jaar. Hierdoor zal geen dividendbelasting worden terugbetaald als er in het betreffende jaar geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Aanpassing overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2021 naar 8%. Hierop zijn grofweg twee uitzonderingen. Zo zal voor de verkrijging van een eigen woning (hoofdverblijf) door natuurlijke personen het tarief van 2% blijven gelden.
Verder is er een vrijstelling voor starters in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar.